Optimering og dekk

Sørkjos Storbil AS

Brennmoveien 24

9050 Storsteinnes

sorkjosstorbil@gmail.com 

kundemottak@sorkjosstorbil.no

Tlf: 975 98 013

Optimering av motorenheter

- Til de fleste kjørtøy, ring for tilbud til ditt kjøretøy

-  Diagnose, avlesing av feilkoderDekk/ Kjetting

-Traktor

-Personbiler

-Lastebiler

-ATV

-Dekklager, lastebilTa kontakt for tilbud til din bil.Copyright  © All Rights Reserved